Giza balioak

  • PDF fitxategia
  • Inprimatu
  • E-posta

Parte hartu zuten irakasleekin azterketarako hainbat saio egin ostean, etapa bakoitzean lehenetsi beharreko balioak honako hauek zirela ondorioztatu zen:

Zenb BALIOAK KODEA Lehen Hezk. DBH Batxilergoa Zikloak
1 Lankidetza, Eztabaidarako gaitasuna LanEzt X X X X
2 Borondatea, Jarraikitasuna, Iraunkortasuna,
Autohobekuntza, Okerraren aurreko tolerantzia
BorHob X X
3 Autoestimua AutEst X X
4 Sormena, Orijinalitatea Sormen X
5 Jarduteko gaitasuna JarGai X
6 Ikasi nahia, Aldatu nahi
Kezka
AldNah X X X X
7 Analisirako gaitasuna AnaGai X X
8 Autodiziplina, Zorroztasuna Autodiz X X
9 Gatazkei aurre egiteko gaitasuna GatAurr X
10 Gizarte ardura GizArd

  • Hasi eta Hazi
  • Gipuzkoako Foru Aldundia
  • Europar Batasuna